Assignatura Bases de Dades del Grau d'Empresa i Tecnologia, amb seu a Sabadell