Assignatura Anàlisi i Disseny d'Algorismes de la menció de Computació.