Curs de Vehicle Intel.ligent i Oportunitats de Negoci, organitzat pel Centre de Visió per Computador (UAB), Escola d'Enginyeria (UAB) i parc de Recerca de la UAB, Gener-Juny 2017.

Subcategories
Curs en Vehicle Intel-ligent i Oportunitats de Negoci