Curs en Vehicle Intel.ligent i Oportunitats de Negoci,organitzat pel Centre de Visió per Computador (UAB), escola d'Enginyeria (UAB) i el Parc de Recerca de la UAB, gener-Juny 2017.