Subcategories
Anàlisi i Disseny d'Algorismes (102783)
Aprenentatge Computacional (102787)
Arquitectura i Tecnologia del Software (102790)
Bases de Dades (102744)
Coneixement, Raonament, Incertesa (102786)
Disseny del Software (102759)
Enginyeria del Software (102743)
Fonaments d'Informàtica (101736)
Gestió i Administració de Bases de Dades (102741)
Intel.ligència Artificial (102768)
Laboratori de Programació (102767)
Metodologia de la Programació (102764)
Sistemes Multimèdia (102754)
Visió per Computador (102784)